1
2
3
4


Πληροφορίες για την ιστορία του Πιλοποιείου Πουλόπουλου και γύρω περιοχής, το κατοπινό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα», μπορεί κανείς να βρει και στους παρακάτω συνδέσμους και εκδόσεις:

•Έργο «Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών», http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=126
•Σαρηγιάννης Γ., «Αθήνα 1830 – 2000. Εξέλιξη – Πολεοδομία – Μεταφορές», Αθήνα, 2000, Εκδόσεις Συμμετρία (σελ. 61 – 66)
•Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), http://www.elia.org.gr/pages.fds?pagecode=06.01.01.01&;langid=1
•Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, http://www.athenscityculture.gr/node/1347